สำรองที่นั่ง</center>


ละครเพลง "แสงเทียน The Candlelight Blues"


ด้วยภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินรอยตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงเน้นย้ำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อประเทศชาติ ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา นอกจากผลักดันมาตรฐานการศึกษาด้านศิลปะการแสดงให้ทัดเทียมอารยประเทศแล้ว ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อประเทศชาติในฐานะโรงละครปัญญาแห่งประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงปัญญาได้อย่างเท่าเทียมกัน อันเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้จะสามารถสนองพระราชดำริของพระองค์ได้


ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร โรงละครเอ็มเธียเตอร์ และหน่วยงานเอกชน ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมชมละครเพลง เรื่อง “แสงเทียน The Candlelight Blues” ซึ่งน้อมนำพระปรีชาสามารถด้านการดนตรีมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ละครเพลงร่วมสมัย พร้อมกันนี้ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์กว่า 13 บทเพลงมาร้อยเรียงเรื่องราวและสอดแทรกพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่สู่ละครเพลง จึงขอเชิญทุกท่านร่วมซาบซึ้งในพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ วิทยาการ และการดนตรี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงใช้พัฒนาชาติ และสร้างความสุขให้กับประชาชนชาวไทยตลอดรัชสมัยของพระองค์


เรื่องย่อ แสงเทียน
"แสงเทียน" นักศึกษาสาวของวิทยาลัยดนตรี เกิดในครอบครัวคนชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร พ่อของเธอเป็นนายทหาร แม่เป็นแม่บ้านภายใต้ “ความว่าง่าย” และดูเสมือน “ลูกที่ดี” ของเธอนั้น แฝงไว้ด้วยข้อขัดแย้งลึกๆ ระหว่างเธอกับพ่อ ทั้งอาชีพทหารที่เธอและสังคมกำลังตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วมีเพื่ออะไร ใจจริงแสงเทียนใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้องชื่อดังตามพรสวรรค์ของเธอ แต่พ่อของเธอมีความเห็นขัดแย้งและมักตำหนิว่าเธอหลงใหลไปตามกระแสทุนนิยม สังคมวัตถุนิยมกำลังหลอมคนไทยให้ลืมนึกถึง “แก่นแท้แห่งคุณค่า” ในหน้าที่ ในทุกอาชีพ แม้แต่ “ศิลปิน” ปณิธานอันแตกต่างและความขัดแย้งทวีความรุนแรงมากขึ้นภายในจิตใจ เธอเชื่อว่าเธอเติบโตพอจะ “ปกครองตัวเองได้” เธอจึงเลือกจะเซ็นสัญญากับค่ายเพลงชื่อดังแห่งหนึ่ง เพื่อพิสูจน์ให้พ่อประจักษ์ในทางเลือกของเธอ สุดท้ายทางเลือกของแสงเทียนก็นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ทำให้เธอรู้ว่า “คุณค่าในปณิธาน” ของพ่อเป็นเช่นไร

นำแสดงโดย 
พัทฑรียา พะยอม นักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดง ชั้นปีที่ 4
อัครพลปรีชารักษ์ To Be Number idol 2016 และนักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดง ชั้นปีที่ 1
ขวัญแก้ว คงนิสัย The Voice Season 3 ศิษย์เก่าภาควิชาศิลปะการแสดง
ยศภูมิ ดำรงเดชากูล นักแสดงอิสระ ศิษย์เก่าภาควิชาศิลปะการแสดง

ร่วมด้วยนักแสดงรับเชิญ 
กิจกรรมภายในงาน

ภาพจากแสงเทียน The Candlelight Blues</center>


ไม่มีค่าใช้จ่าย


รอบการแสดง
12-14 สิงหาคม 2560 รอบเวลา 14.00 น. และ 19.30

สถานที่จัดแสดง
M Theatre ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กทม.โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสำรองที่นั่ง

(กรอกเฉพาะตัวเลข)


 

องค์กร และหน่วยงานภาคี
กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โรงละครเอ็มเธียเตอร์ บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด Spark House
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำกัด บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท สินเจริญ วีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด จำกัด บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) บริษัท เบเยอร์ จำกัด บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ตเวิร์คส์ จำกัด บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัดบริษัท เมคอัพเทคนิค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Greyhound Café บ้านขนิษฐา ไทยคุยซีน


คณะกรรมการที่ปรึกษา 
คุณเพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.นวฤทธิ์ ฤทธิโยธี ผู้อำนวยการสร้าง คณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกกรุงเทพมหานคร
นางสาวปริม ทิพยจันทร์ บรรณาธิการข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า

คณะกรรมการดำเนินงาน 
อำนวยการศิลป์ และเขียนบท พรรณศักดิ์ สุขี
กำกับการแสดง อิศรา ศิริปุณย์
อำนวยการสร้าง อนุรักษ์ แพรโรจน์
กำกับดนตรี รพีเดช กุลบุตร
ออกแบบลีลา ปริญญา ต้องโพนทอง
ออกแบบฉาก ณัฐคม แช่มเย็น
ออกแบบเครื่องแต่งกาย อุบลวรรณ มูลกัณฑา
ออกแบบแสง สุพัตรา เครืองครองสุข
ควบคุมการผลิต กิตติ ศรีสัญญา
ประสานงาน สุเมธ ป้อมป้องภัย ชาตรี ตั้งวงษ์พิมุก
และทีมงานคณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพกว่า 150 ชีวิต