ภาควิชาศิลปะการแสดงรุกสื่อดิจิตอลครบวงจร

นอกจากความเป็นเลิศด้าน Live Performance ระดับ World-class แล้ว นักศึกษาทุกคนจะได้รับความรู้ ความชำนาญด้านสื่อดิจิตอลทุกรูปแบบ ทั้งสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ดนตรี โฆษณา และสื่อออนไลน์ ด้วยโครงสร้างองค์กร BU Theatre Company คู่ขนานกับหลักสูตรปฏิบัติเข้มคน นักศึกษาทุกคนจึงได้ฝึกปฏิบัติรอบด้านทางสื่อดิจิตอลตลอด 4 ปี

นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถเลือกศึกษาเฉพาะทาง และจบการศึกษาด้วยสารนิพนธ์ด้านสื่อดิจิตอลได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์สั้น มิวสิควิดีโอ โฆษณาทางโทรทัศน์ หรือการสื่อสารศิลปะการแสดงออนไลน์

ผสานความรู้การผลิตสื่อครบวงจร

นักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดงที่เลือกศึกษาเฉพาะทางด้านสื่อดิจิตอล จะได้รับความรู้เฉพาะทางจากมืออาชีพครบกระบวนการดังนี้

1. Pre-production

- Creativity : การคิดสร้างสรรค์เนื้อหา คอนเซปต์ และรูปแบบสื่อบันเทิง

- Script Writing : การเขียนบทเพื่อผลิตสื่อดิจิตอล

- Budgeting : การวางแผนงบประมาณที่ใช้สำหรับการผลิตสื่อดิจิตอล

- Planning : การวางแผนการถ่ายทำ จัดหาสถานที่ จัดตั้งทีมงานของตนเอง และวางกรอบเวลาการผลิต

- Design : การออกแบบองค์ประกอบต่างๆสำหรับงานที่จะผลิต ฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก เสื้อผ้า การแต่งหน้า ทั้งที่จับต้องได้และคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

2. Production

- Shooting : ความรู้ด้านมุมกล้อง การเคลื่อนที่ของกล้อง ความหมายของภาพ

- Acting : ศึกษาการแสดงเพื่อใช้แนะแนวทางนักแสดง หรือกำกับท่วงท่าของตัวละคร

- Directing : ศึกษาการกำกับ เพื่อใช้ควบคุมการผลิตผลงานให้เป็นไปตามแนวคิดทางวางแผนไว้

- Special Effect : ผลิตผลงานบนความเข้าใจเอฟเฟ็คพิเศษต่างๆที่สามารถทำได้ขณะถ่ายทำ

- Programming (สำหรับสื่อออนไลน์) : เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อนำเสนอผลงานลักษณะ Interactive กับผู้ชม และประยุกต์ความรู้เพื่อสร้างฐานข้อมูลผู้ชมอันจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจบันเทิงของตนเอง

3. Post-production

- Editing : เน้นการตัดต่อภาพ เสียง และ Visual Effect ต่างๆด้วย Adobe Premiere และ Finalcut ครอบคลุมการแก้ไขแสง สี และเสียงในผลงาน

- Visual Effect : การสร้างกราฟฟิคต่างๆประกอบสื่อ เช่น Jingle เปิดรายการ การซ้อนภาพ การใส่เอฟเฟ็คต่างๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงขณะถ่ายทำ