โรงละคร

Black Box Theatre

ความจุ 220 ที่นั่ง ปรับโยกย้ายได้ทุกมุมเพื่อให้ใช้พื้นที่แสดงได้ 360 องศา

โรงละคร

ภายนอก Black Box Theatre

โรงละครเพื่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ดีที่สุดในระดับสถาบันการศึกษาไทย

...

ระบบ Counter-weight system อันทันสมัย

...

ปรับระดับแผงไฟเพื่อการติดตั้งด้วยการถ่วงน้ำหนัก

...

Studio ซ้อมการแสดง 3 ห้องเพื่อรองรับผลงานตลอดปีดาน

โรงละคร

ภายในห้องซ้อมการแสดงถูกออกแบให้เท่ากับขนาดเวทีของโรงละครเพื่อจำลองสภาพใกล้เคียงสถานที่จริงและจัดเตรียมพื้นที่ทดลองแสงบนเพดาน

Digital Media

ห้องปฏิบัติการด้านดิจิตอลมีเดีย ผลิตผลงานสื่อครบวงจร