BU Theatre Company สถาบันอาชีพด้านศิลปะการแสดงอันดับหนึ่งของไทย เพาะบ่มว่าที่ศิลปินและทุกสาขาขาชีพในธุรกิจบันเทิงครบวงจร ทั้งการแสดงสดและสื่อดิจิตอล

ภายใต้การดำเนินงานของภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เดียวที่นักศึกษาจะได้ปฏิบัติงานเข้มข้นตลอดหลักสูตร ด้วยอุปกรณ์ที่ดีที่สุด อาจารย์เฉพาะทางครบถ้วนที่สุด ผลงานระดับชาติมากที่สุด เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นที่สุดแห่งสถาบันศิลปะการแสดงครบวงจร สร้างสุดยอดศิลปินของชาติรุ่นต่อไป และพร้อมให้ทุกคนพิสูจน์ 10 ข้อดังนี้

 

1. BU THEATRE COMPANY ภาควิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ เน้นการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริง (PRACTICE BASE) ครบทุกด้าน ทั้งการแสดงสดและสื่อดิจิตอล ผ่านการผลิตผลงานหลากหลายรูปแบบตลอดปีการศึกษา จัดแสดงสู่สาธารณะชน ผ่านเทศกาลต่างๆ อาทิ เทศกาลละครประจำปี (THE REPERTOIRE) เทศกาลละครสารนิพนธ์ (BU PLAYFEST) และโครงการละครพัฒนาชุมชนอื่นๆ

2. BU THEATRE COMPANY ให้โอกาสนักศึกษาในการเรียนรู้ทุกกระบวนการของการผลิตผลงานด้านศิลปะการแสดงทุกรูปแบบ ละครเวที ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ รวมถึงสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์เพื่อการแสดง นักศึกษาสามารถเลือกปฏิบัติงานในแผนกที่สนใจ เราเป็นสถาบันเดียวที่นักศึกษาบริหารจัดการโครงการมูลค่านับล้านตั้งแต่ วางแผนธุรกิจ ผลิตผลงาน ผลิตสื่อ และควบคุมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิตอลครบวงจร เพื่อพัฒนาทักษะให้ชำนาญ ตามความสนใจของตนเอง

3. บุคลากร คณาจารย์ และหลักสูตรของถาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับการยอมรับในระดับสากล นักศึกษาจะได้เรียนรู้ และทำงานร่วมกับบุคลากรที่เปี่ยมด้วยความรู้อย่างแท้จริง มิใช่แค่ดาราที่มีประสบการณ์บางด้านเท่านั้น

4. โรงละคร BLACK BOX THEATRE ของ BU THEATRE COMPANY เป็นมากกว่าห้องฝึกปฏิบัติงาน เพราะถือเป็นโรงละครที่มีเครื่องมือทันสมัยที่สุดในทวีปเอเชีย ผ่านการจัดแสดงผลงานมาแล้วกว่า 200 ผลงานต่อสาธารณชน และเพียงพอต่อการฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาทุกคน

5. นอกเหนือจากโรงละคร BU THEATRE COMPANY ยังมีห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนด้านศิลปะการแสดงโดยเฉพาะมาตรฐานสากล อาทิเช่น ห้องปฏิบัติการสร้างฉาก (SCENE SHOP) ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง (PERFORMING ARTS STUDIO) และห้องปฏิบัติการสื่อดิจิตอล (Digital Incubator) ที่พร้อมให้นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้การทำงานร่วมกับอาจารย์และเพื่อนร่วมงานอย่างเข้มข้น

6. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ ได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพได้ตรงกับสาขาที่เลือกเรียน 100% และเป็นที่ต้องการสำหรับองค์กรภายนอกเนื่องจากได้ฝึกฝนมาอย่าง มืออาชีพ

7. หลักสูตรและแผนการศึกษาของ BU THEATRE COMPANY ออกแบบโดยทีมคณาจารย์ที่ศึกษาทางศิลปะการแสดงโดยเฉพาะ ทุกคนมีความชำนาญเฉพาะด้าน ทั้งการแสดง ธุรกิจบันเทิง การผลิตสื่อดิจิตอล เพื่อให้นักศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพด้วยต้นทุนความรู้และทักษะครบทุกด้าน รู้ลึกและรู้กว้างไปพร้อมกัน

8. ใน BU THEATRE COMPANY ทีมคณาจารย์พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลในทุกด้าน

9. ในทุกๆปี BU THEATRE COMPANY จะได้รับโอกาสให้สร้างสรรค์ผลงานหรือจัด กิจกรรมร่วมกับองค์กรภายนอกมหาลัย นักศึกษาจึงได้มีโอกาสพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานอื่นๆนอกมหาลัยด้วย เป็นการเตรียมความพร้อมในอาชีพการทำงานของนักศึกษาโดยเฉพาะ

10. สาขาของวิชาของภาควิชาศิลปะการแสดงภายใต้การดำเนินการใน BU THEATRE COMPANY มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการสำหรับผู้ที่สนใจศาสตร์ด้าน ศิลปะการแสดง อาทิเช่น การแสดงและกำกับการแสดง การเขียนบท การแสดงนานาชาติ การออกแบบเพื่อการแสดง ตลอดจนด้านการบริหารจัดการคณะละคร