โปรดเลือกเรื่องที่ท่านต้องการสำรองที่

8-10 มิถุนายน
15-17 มิถุนายน
22-24 มิถุนายน
29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม
13-15 กรกฎาคม
20-22 กรกฎาคม
27-29 กรกฎาคม
3-5 สิงหาคม
24-26 สิงหาคม
7-9 กันยายน
21-23 ตุลาคม

ผลงานจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมกับทีมงานทุกชั้นปี พร้อมให้ทุกท่านชมฟรี ณ โรงละครแห่งปัญญา Black Box Theatre ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ร่วมพิสูจน์ฝีมือว่าที่ศิลปินซึ่งผ่านการฝึกฝนจนชำนาญ ประสบการณ์ร่วมงานสร้างสรรค์ระดับชาติต่อเนื่อง 4 ปี จะทำให้เขาสร้างผลงานตนเองอย่างไร สำรองที่แล้วพบกัน