สำรองที่นั่ง</center>

เรื่องราวของบล๊านซ์ ดูบัวร์ ที่แสดงปัญหาของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันที่ต้องทนทุกข์ทรมาน เพราะตนไม่สามารถยอมรับสภาพที่แท้จริงของชีวิต แต่ปรารถนาแรงกล้าที่จะได้สิ่งเหนือเอื้อม ตนจึงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนานั้นได้ เพราะความอ่อนแอและขอบเขตจำกัดของตนเอง ในขณะเดียวกันโลกแห่งความจริงก็โหดร้ายทารุณราวกับพายุที่พัดกระหน่ำ ทำให้ชีวิตที่เสมือนเปลวเทียนริบรี่นั้นดับลง มนุษย์อ่อนแอเหล่านี้จึงต้องถูกทิ้งให้อยู่ในความวิกลจริต ซึ่งเป็นโลกมายาอีกโลกหนึ่ง ตัดขาดจากโลกปัจจุบัน คือ ความตายในด้านจิตวิญญาณนั่นเอง

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสำรองที่นั่ง

(กรอกเฉพาะตัวเลข)