โปรดเลือกเรื่องที่ท่านต้องการสำรองที่

2-4 และ 9-11 พฤศจิกายน
23-25, 30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม
23 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม

ผลงานระดับสากลลิขสิทธิ์จากอเมริกา จัดแสดงโดยภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมให้ทุกท่านชมฟรี ณ โรงละครแห่งปัญญา Black Box Theatre