"; $picture2 = "<".$folder.$array[1]['FilesName'].">"; $picture3 = "<".$folder.$array[2]['FilesName'].">"; //ตัวแปรที่อยู่ folder ภาพ และชื่อภาพของ activities $folderact = "img src=myfile/activities/"; $pictureact1 = "<".$folderact.$array3[0]['FilesName'].">"; $pictureact2 = "<".$folderact.$array3[1]['FilesName'].">"; $pictureact3 = "<".$folderact.$array3[2]['FilesName'].">"; ?>

ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สถาบันศิลปะการแสดงอันดับหนึ่งของไทย ครอบคลุมการแสดงสดและธุรกิจบันเทิงครบวงจร
อ่านข่าวทั้งหมด...คลิกที่นี่ชมคลิปผลงานทั้งหมด...คลิกที่นี่: ... ชมคลิป
: ... อ่านต่อ
: ... อ่านต่อ
สำรองบัตรชมการแสดง
การศึกษารูปแบบใหม่
หลักสูตรสำหรับมืออาชีพ
บริการธุรกิจการแสดงครบวงจร
หลักสูตรออนไลน์
ผลงานนักศึกษา/ศิษย์เก่า
BU Theatre News