"ฝึกคิด ร่วมสร้าง ลงมือปฎิบัติงานละครเวที "
ร่วมกิจกรรมติดเครื่องมือวิชาการในสายงานต่างๆ ของคณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เริ่มตั้งแต่การวางแผนงาน การบริหารจัดการงานการแสดงทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลัง และการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเปิดการแสดงต่อสาธารณชนอย่างภาคภูมิใจ
GE001: Thinking Skills for Learning
- 3 hours orientation
- 20 hours training
- 10 hours on-site
- 21st Century Skills
- Creativity
- แผนที่ชีวิต