เล่นจริง ทำจริง แสดงจริง ผู้ชมจริง ร่วมประสบการณ์การแสดง เพื่อสร้างสรรค์สังคม และการเสวนาหลังการแสดง (Post-show Discussion) เพื่อร่วมสร้างโรงละครให้เป็นปัญญาแห่งประชาชน
GE002 : Citizenship and Social Dynamics
- 3 hours orientation
- Seminar
- Creativity
- ทำทันที
- Impossible
- ฟังให้ได้ยิน
- Product Design
- วิชานอกเส้น