เคล็ดวิชาการตลาดขั้นสูง..... ที่จะไม่เปลี่ยนสินค้าและบริการของคุณตามความต้องการของผู้อื่น แต่เปลี่ยนผู้อื่นให้ต้องการสินค้าและบริการของคุณ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง ความต้องการ อัพราคา เร่งออเดอร์ เข้าใจระบบส่งสินค้าออนไลน์ และกลายร่างเป็นเจ้าของกิจการที่มีรายได้มั่นคง
GE003 : Cultivating Entrepreneurial Mindset
- 6 hours workshop
- 10 hours Assignment
- Creativity
- Entrepreneurial Mindset