อัพเกรดการถ่ายภาพด้วยสุนทรียะ เปลี่ยนภาพถ่ายธรรมดาให้กลายเป็นผลงานศิลปะ ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึก ยกระดับ Digital Photo สู่ผลงานที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก กระตุ้นจินตนาการ และความกล้า เปลี่ยนกล้องดิจิทัลเป็นผืนผ้าใบ ให้แสงสีวาดลวดลายถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิต
GE007: Art of Life
- 6 hours workshop
- 10 hours assignment
- Creativity
- Digital Photography