ถ่ายภาพอย่างไร ให้มีคอนเซ็ปท์.. สามารถสื่อความรู้สึก สื่อรสสัมผัส และสื่อความรักได้กระทบตา กระทบใจ มาเรียนรู้และแบ่งปันมุมมองของคุณ ผ่านภาพถ่ายให้โลกได้ร่วมรู้สึก สัมผัส และรักไปพร้อมกับคุณ
GE007: Art of Life
- 6 hours workshop
- 10 hours assignment
- Creativity
- Digital Photography