ดื่มด่ำกับแสง สี ดนตรี ลีลา ฝึกปฎิบัติงานด้านที่คุณสนใจ ร่วมกับรายวิชา Actor's Tools Preparation and Stage Movement หรือ การแสดงของคณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ด้วยการสร้างสรรค์ งานแสง เสียง ดนตรี ที่สอดประสานไปกับนาฏลีลาที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่รักลีลา การเคลื่อนไหวได้ขยับร่างกายอย่างงดงามมีศิลปะ
GE007: Art of Life
- 6 hours workshop
- 10 hours assignment
- Creativity