โปรดเลือกเรื่องที่ท่านต้องการสำรองที่

25-27 เมษายน
9-11 พฤษภาคม
20-22 มิถุนายน
27-29 มิถุนายน
4-6 กรกฎาคม
11-13 กรกฎาคม
25-27 กรกฎาคม
8-10 สิงหาคม
22-24 สิงหาคม

ผลงานจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมกับทีมงานทุกชั้นปี พร้อมให้ทุกท่านชมฟรี ณ โรงละครแห่งปัญญา Black Box Theatre ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ร่วมพิสูจน์ฝีมือว่าที่ศิลปินซึ่งผ่านการฝึกฝนจนชำนาญ ประสบการณ์ร่วมงานสร้างสรรค์ระดับชาติต่อเนื่อง 4 ปี จะทำให้เขาสร้างผลงานตนเองอย่างไร สำรองที่แล้วพบกัน